Doe beroep op een juridisch adviseur van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING

Om uw onderneming te beschermen en u toe te laten in alle veiligheid op de evoluties te anticiperen, bieden de juridische adviseurs van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING een persoonlijke begeleiding die aangepast is aan uw situatie

Voorzie een juridisch kader voor uw procedures en formaliteiten

•    Jaarlijkse opvolging afhankelijk van uw rechtsvorm
•    Inachtneming van het functioneren van uw onderneming: bestuurs- en controleorganen
•    Coördinatie van de informatie aan de aandeelhouders
•    Opstellen van de vereiste rapporten in functie van uw rechtsvorm
•    Oproepen van de algemene vergaderingen (gewone, buitengewone, bijzondere)
•    Neerleggen van documenten ter griffie van de ondernemingsrechtbank
•    Aanpassingen in de KBO
•    Wijzigingen in het UBO-register

Kies voor een persoonlijke en volledige aanpak bij elke fase van uw onderneming

•    Systematische juridische audit om de juridische, fiscale en sociale problemen in uw onderneming te bespreken
•    Opvolging en regelmatige, persoonlijke begeleiding van uw onderneming
•    Een juridisch adviseur steeds ter beschikking voor advies en begeleiding het hele jaar door, om op de belangrijke beslissingen in uw onderneming te anticiperen.

Notulen van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan, statutenwijzigingen, kapitaalverhoging of -verlaging: vereenvoudig de formaliteiten voor uw onderneming door beroep te doen op FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING, uw juridische raadgevers.

Of u nu de zetel van uw vennootschap wenst te verplaatsen, uw statuten wenst te wijzigen, uw kapitaal wilt verhogen, … de juridische adviseurs van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING ondersteunen u.

Corporate Compliance

Wij volgen uw onderneming juridisch op, al naargelang de vereisten van uw rechtsvorm: coördinatie van de informatie aan de aandeelhouders, opstellen van de rapporten die vereist zijn volgens uw rechtsvorm, oproeping tot de (gewone, buitengewone, bijzondere) algemene vergadering, opstellen en bewaren van de notulen, voorbereiding en uitvoering van de publicaties in het Belgisch Staatsblad, aanpassingen in de KBO, UBO-register, enz.…

Wijziging van bestaande statuten

Analyse van uw bestaande statuten, keuze van een nieuwe structuur afhankelijk van uw noden en wensen en opstellen van nieuwe statuten om  de werking van uw onderneming te moderniseren, verbeteren en te beschermen.

Aandeelhouders- overeenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten worden op maat van uw behoefte opgemaakt, teneinde te anticiperen op mogelijke geschillen tussen vennoten, installatie van mechanismen van verkoop van aandelen,  exit-clausules, enz. 

FIDUCIAL, overal naast u!

Een lokale ondersteuning

Door FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING te kiezen, kiest u voor een lokale raadgever die aan uw kant staat om u snel en eenvoudig bij te staan.

Een begeleiding voor uw onderneming

Een begeleiding met een focus op nuttig advies dat het functioneren van uw onderneming beveiligt, of u nu bedrijfsleider, ambachtsman, handelaar of vrije beroeper bent.

Een brede expertise tot uw dienst

Vennootschapsrecht, fiscaal recht, sociaal recht, handelsovereenkomsten, handels- of civiele klanten, vermogensrecht, 
landbouwrecht, vastgoedrecht, specifieke akten.

Een strikte deontologie

De juridische adviseurs van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING houden zich strikt aan de deontologische regels bij het uitoefenen van hun adviesopdrachten.

Meer informatie over juridische begeleiding voor uw onderneming