Starten als zelfstandige ondernemer, een éénmanszaak of vennootschap oprichten, een bedrijf overnemen, een franchise openen, een vrij beroep uitoefenen, een vzw oprichten, ……  Gun uzelf de beste kansen om op een stevige basis te starten en doe beroep op de deskundige begeleiding van FIDUCIAL!

Business plan, Financieel plan

Bent u startensklaar als zelfstandige of staat u op het punt een KMO of éénmanszaak op te richten, een bedrijf over te nemen of een franchise te openen?

Rechtsvormen en statuten

Elke vennootschapsvorm houdt een graad van aansprakelijkheid en specifieke rechten en plichten in.

Een bedrijf overnemen

Bent u van plan een onderneming of een handelszaak over te nemen?