Hoe stel ik een succesvol business plan op?

Het business plan is een bedrijfsplan dat u zal helpen de lijnen van uw toekomstige onderneming vast te leggen, het project te structureren en uw actie en ontwikkelingsplan te detailleren.

Welke vragen moet u zich stellen om een goed business plan op te maken?

Vooraleer u op de cijfers te storten, is het belangrijk uw toekomstig economisch model vast te leggen. De topics die in uw plan moeten aangehaald worden kunnen in 6 categorieën ingedeeld worden:

1. Uw huidige situatie en uw persoonlijke doelstellingen

 • Wat is uw huidige situatie (gezinssituatie, professionele situatie: werknemer, werkloze, …)?
 • Welke opleiding heeft u?
 • Welke competenties heeft u en welke deskundigheden zijn van belang voor uw project?
 • Volgt u op dit moment een opleiding of plant u er een te volgen?
 • Waaruit bestaat uw ervaring en welke kennis die u tijdens uw carrière verwierf kan in het kader van uw ondernemingsproject nuttig zijn?
 • Welke persoonlijke doelstellingen wenst u met dit project te realiseren: uw eigen job creëren, uw eigen baas zijn, uw tijd beheren, uw familiaal en professioneel leven organiseren, een persoonlijke ontplooiing realiseren, uw persoonlijk vermogen ontwikkelen …?
 • Hoe staat uw familie tegenover uw project? Is zij bewust van de impact?

Vooraleer te weten waar men naar toe streeft, is het essentieel te weten van waar men start.

 • Hoe beschrijft u uw toekomstige activiteit?
 • Welke karakteristieken van uw aanbod wilt u benadrukken?
 • Welke voordelen zal de klant trekken uit uw aanbod?
 • Wat is innoverend in uw aanbod?
 • Wat zijn de sterke punten van uw aanbod? Biedt u troeven in vergelijking met uw directe concurrenten? Wat onderscheidt uw producten / diensten van anderen in de markt?
 • Wat is uw prijspositie in de markt? Waar bevindt uw aanbod zich tussen de verschillende diensten en productengamma’s?
 • Welke winstmarge heeft u voorzien?
 • Welke bijkomende diensten biedt u aan?
 • Bestaat er een specifieke reglementering voor uw toekomstige producten of diensten?
 • Heeft u een goede kennis van de sector en de markt, waarin u van plan bent te starten?
 • Op welk klantensegment is uw aanbod gericht?
 • Hoeveel klanten denkt u dat dit segment inhoudt?
 • Welke tendensen in de consumptiepatronen van uw toekomstige klanten kunnen een invloed hebben op uw markt op korte, middellange en lange termijn?
 • In welk verkoopgebied bent u van plan uw producten of diensten te verkopen?
 • Wie zijn de huidige en toekomstige concurrenten?
 • Wat is hun prijspositie?
 • Welke plaats nemen hun producten/diensten in tegenover uw toekomstige dienst/producten?
 • Is er plaats op de markt voor nieuwe spelers?
 • Welke aanpassingen heeft u voorzien aan uw project om met de huidige en toekomstige concurrentie rekening te houden?

4.1. Uw commerciële ontwikkelingsstrategie

 • Hoe wenst u uw producten of diensten te verkopen?
 • Welke prospectiestrategie heeft u voorzien?
 • Welke investeringen zijn nodig om deze strategie te implementeren?
 • Aan welke distributiewijze had u gedacht voor de verkoop van uw producten of diensten?
 • Wilt u ze zelf verkopen of via een verdeler?

4.2. Uw productie

 • Wat is uw productiemodel?
 • Welke kosten hangen daar mee samen (bijvoorbeeld investering in productiemachines, aanwerving van een bedrijfsruimte, aankoop van een kassa, …)?
 • Welk soort leveranciers heeft u nodig?
 • Welke handelspartners heeft u nodig?
 • Welke behoeftes zijn verbonden aan elk van uw handelspartners en leveranciers?
 • Welke formule van vergoeding voorziet u voor uw verdelers / aanbrengers?
 • Welke productie gaat u intern verzorgen, welke eventueel extern (eventuele onderaannemers,…)?

4.3. Uw partners

 • Welke partners heeft u nodig voor uw activiteit? Op persoonlijk vlak (familie, vrienden) en professioneel vlak (leveranciers, raadgevers, gespecialiseerde organisaties)?
 • Welke rol voorziet u voor elke partner: deelname aan de exploitatie, technische bijstand, financiële deelname, …?

5.1. Uw prognoses omtrent de activiteit en de kosten

 • Welke omzetprognose heeft u opgemaakt voor de drie komende jaren?
 • Welke middelen zal u gaan gebruiken om deze doelstellingen te realiseren?
 • Is uw activiteit seizoensgebonden?
 • Ligt uw verkoopprijs reeds vast?
 • Welke betalingsmogelijkheden heeft u voorzien voor uw klanten?
 • Welke kosten moet uw toekomstig bedrijf dragen? Hoe heeft u deze berekend? Heeft u berekend welke personele middelen u zal nodig hebben voor uw productie? Heeft u misschien een rekruteringsplan voorzien?
 • Welk inkomen wenst u uit uw activiteit te halen, op korte en middellange termijn? Wat is de minimale inkomst die u nodig heeft?

5.2. Uw exploitatiemodaliteiten

 • Welke leveranciers en onderaannemers zullen betrokken zijn bij elk product / elke dienst die u zal verkopen?
 • Welk soort producten of diensten zal u aankopen?
 • Heeft u berekend hoeveel aankopen u zal hebben?
 • Welke betalingsmodaliteiten heeft voorzien of onderhandeld met uw toekomstige leveranciers en onderaannemers?

5.3. Uw financiële investeringen en financieringsbehoeften

 • Wat zijn uw financieringsbehoeften om uw activiteit te starten en later verder te ontwikkelen? Welke investeringen zijn noodzakelijk (normen, conformiteit, duurzaamheid, …)?
 • Welke investeringen zijn voorzien op korte (0 tot 6 maanden), middellange (6 tot 18 maanden) en lange termijn?
 • Over welke middelen beschikt u (eigen bijdrage bijvoorbeeld)?
 • Welke middelen moet u bij de banken gaan zoeken?
 • Bent u reeds in contact met eventuele investeerders?

5.4. Uw toekomstige juridische structuur

 • Heeft u reeds een rechtsvorm voorzien voor uw onderneming? Zo ja, welke en waarom?
 • Wat zijn uw doelstellingen ten opzichte van uw familiale situatie, uw vermogen, uw sociaal statuut, uw gezondheid, …?
 • Ligt reeds een datum vast voor de start?
 • Heeft u een planning opgemaakt voor de lancering van uw project?

Laat geen enkele vraag onbeantwoord!

In elk geval: ontvlucht de moeilijkheden niet. Zodra u op al deze vragen geantwoord hebt en uw business plan opgesteld is, zal het veel gemakkelijker zijn om samen met uw accountant aan uw prognoses en uw financieringsplan te werken.

FIDUCIAL begeleidt u

Bij FIDUCIAL beschikt u over een begeleidend werkdocument op maat van uw bedrijf en de markt waarin u actief bent, om u te helpen uw ideeën te structureren, om u tijd te doen winnen en u te helpen uw project op een professionele en relevante manier aan uw financiële partners voor te stellen, die hierin een uitstekende inleiding tot uw project zullen vinden.

Een cijferprognose om een financiering los te krijgen

Om een financiering te krijgen moet u een prognose maken. Al uw partners zullen cijfers vragen. Als enthousiaste starter voorziet men niet altijd de spanwijdte tussen de kosten die u moet aangaan en de inkomsten die u misschien later dan voorzien zal incasseren. Deze verschuiving kan cash flow problemen en in uiterste situaties een surseance van betalingen veroorzaken.

Het is dan ook nodig, realistische cijfers voor te leggen ten opzichte van uw activiteitssector en de huidige en toekomst situatie in uw markt. Aarzel niet om raad te vragen bij experts die de sector goed kennen, om latere teleurstellingen te vermijden.