Uw fiscale en juridische adviseurs bij FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING bieden een persoonlijke aanpak die op maat aangepast is aan uw behoeften. Onze brede expertise dekt alle juridische problematieken van uw onderneming: begeleiding bij het opstellen van statuten, sociaal recht, fiscaal recht, handelsrecht, vennootschapsrecht, BTW-registratie, …

Juridische begeleiding voor uw onderneming

Vereenvoudig de procedures en verplichtingen betreffend uw onderneming door beroep te doen op de juridische adviseurs van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING: corporate compliance (zetelverplaatsingen, ontslag en benoeming van bestuurders, e.d.m.), wijziging van de statuten, kapitaalverhoging, …

Algemene Verkoopvoorwaarden

Om met de wetgeving in overeenstemming te zijn en om uw onderneming te beschermen, is het belangrijk om samen met FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING uw eigen Verkoopvoorwaarden op te stellen, die gepersonaliseerd zijn en aangepast zijn aan uw activiteit.

Huur

Onderhandel, sluit, hernieuw of beëindig uw huurcontract met de bijstand van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING.

Omzetting

Wenst u de rechtsvorm van uw onderneming te wijzigen? Dankzij onze juridische adviseurs van FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING beschikt u over een aangepaste rechtsvorm en statuten voor uw activiteit.

Juridisch advies in alle rechtsdomeinen

FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING, experts die creatief uit de hoek komen om uw belangen te behartigen.

Rechtsvormen en statuten

Elke vennootschapsvorm houdt een graad van aansprakelijkheid en specifieke rechten en plichten in.

Jaarlijks juridisch secretariaat

Vereenvoudig de juridische formaliteiten van uw vennootschap door uw juridisch secretariaat aan onze deskundigen toe te vertrouwen