Overeenkomstig de bepalingen van artikel XII.6., §1 van het wetboek economisch recht informeren wij u dat:

  • Huidige site eigendom is van FIDUCIAL, Bijzondere Burgerlijke Vennootschap met een kapitaal van 30.000.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te rue du Capitaine Guynemer 41, 92400 Courbevoie te Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 328 084 074, waarvan het intracommunautair BTW-nummer FR24328084074 is, bereikbaar op volgende contactgegevens: per telefoon 0032.2.649.80.16 of per e-mail: contact.be@fiducial.net.
  • De host van de site de Vennootschap FIDUCIAL STAFFING is, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Frankrijk rue du Capitaine Guynemer 41, Courbevoie (92400), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 449 658 400, waarvan het intracommunautair BTW-nummer FR92449658400 is, bereikbaar op volgende contactgegevens: per telefoon +33 (0)4 72 20 76 00 of per e-mail: contact.web@fiducial.fr.
  • De directeur van de publicatie van de site de heer Christian Latouche is, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van. Bestuur.