Type huurcontract, huurprijs, duur van het contract, indexering, contractvoorwaarden, hernieuwingsmodaliteiten, vereiste attesten en bijlagen… veel vragen steken de kop op bij het sluiten van een huurcontract. De beslissingen die u hierbij neemt, zijn doorslaggevend voor de uitwerking van uw huurcontract en kunnen een belangrijke impact op uw activiteiten en financiën hebben.

Waarom beroep doen op Fiducial Tax & Legal Consulting voor uw huurcontract?

De huurregelgeving bevat, naast de algemene regels voor gewone huur, specifieke regels voor diverse types van huur (woninghuur, handelshuur, huur van een pop-up ruimte, studentenkamerhuur, renovatiehuurcontract, en meer). De speelruimte om een huurcontract naar eigen inzicht van de partijen vrij in te vullen, hangt af van het toepasselijk type huurcontract en de hieraan verbonden dwingende regels. Daarnaast hebben het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun eigen huurregelgeving. De regels voor eenzelfde type huur kunnen dus van regio tot regio verschillen.  

Een goed begrip en correcte toepassing van de huurregels zijn uitermate belangrijk om van in het begin een geldig contract te sluiten. Er is niets vervelender om nadien met nietige contractvoorwaarden of een nietig contract in zijn geheel geconfronteerd te worden.  

 Onze juristen begeleiden u bij elke fase, van het zoeken naar het geschikte type huur tot en met de praktische uitwerking van het huurcontract, en adviseren u bij elke fase, van de onderhandelingen tot en met de herziening of beëindiging van uw huurcontract. Zo bekomt u een juridisch sluitend contract waarin de dwingende regels zijn nageleefd maar dat ook tegelijkertijd is afgestemd op uw behoeften en voorwaarden.  

Waarom een schriftelijk huurcontract belangrijk is?

Een schriftelijk huurcontract verdient niet alleen de voorkeur om duidelijke afspraken voor alle partijen vast te leggen, maar is voor bepaalde huurcontracten ook wettelijk verplicht. 

Bij een huur spelen veel meer aspecten dan enkel de prijs, het voorwerp en de duur. Een schriftelijk contract dat de verschillende aspecten van de huurrelatie helder en correct regelt, biedt zekerheid en bevordert een goede relatie tussen de verhuurder en de huurder. Omdat in elke goede relatie weleens een discussie kan rijzen, heeft u dan ook een stevige basis om een geschil tot een goed einde te brengen.  

Onze juristen zorgen ervoor dat uw huurcontract, met inbegrip van de nodige attesten en certificaten, schriftelijk tiptop in orde is. Zo kan u op uw beide oren slapen.

Waarom een huurcontract dat mee evolueert?

Een huursituatie, zeker bij contracten van lange duur, kan omwille van diverse factoren met de tijd evolueren. Een huurcontract dat met zorg is opgemaakt, anticipeert op mogelijke evoluties. Partijen kunnen dan op het bestaand huurcontract terugvallen zonder nieuwe onderhandelingen of kostelijke gerechtsprocedures te moeten voeren. Een goed huurcontract gaat dus een lange tijd mee zonder dat bij elke wijziging opnieuw hieraan gesleuteld moet worden.

Onze juristen hebben de nodige kennis van zaken om u een huurcontract te bieden dat zo flexibel mogelijk is. Zo bent u met uw huurcontract tegen toekomstige ontwikkelingen gewapend.   
 

Waarom een persoonlijke aanpak?

Elke huursituatie is anders naargelang de verwachtingen en behoeften van de verhuurder en de huurder, de activiteiten van de huurder, de staat van het pand, geplande verbouwingen, financiële mogelijkheden, mogelijke openbare vergunningsvoorwaarden,….  

Een individuele en persoonlijke aanpak om uw concrete huursituatie te regelen, is een must. Onze juristen bieden u een hoogstaande kwalitatieve gepersonaliseerde begeleiding tegen een zeer competitieve prijs. Zo bent u zeker dat uw belangen optimaal worden behartigd.