Advies en begeleiding bij de overname van een bedrijf of handelszaak

Bent u van plan een bedrijf of een handelszaak over te nemen?

Heeft u het profiel van de doelentiteit bepaald?

Of heeft u misschien al een zaak of bedrijf in het oog en wenst u de waarde ervan te evalueren, een sociale, juridische en financiële audit uit te voeren en de contractuele verbintenissen te analyseren?

Om u bij te staan in uw project van overname, biedt FIDUCIAL een volledige en aangepaste ondersteuning:

  • Waardebepaling van de doelentiteit: FIDUCIAL helpt u, de waarde van de zaak te evalueren (financiële evaluatie, analyse van de contractuele verbintenissen, juridisch en sociaal audit, …)
  • Organisatie van uw overnameproject: FIDUCIAL helpt u, uw project van overname van een bedrijf of handelszaak te structureren en te organiseren en ondersteunt u met deskundig advies in de structurele keuzes die u moet maken en die de toekomst van uw onderneming en van uw privéleven zullen beïnvloeden.
  • Business plan: FIDUCIAL helpt u, uw business plan te maken (en financieringsplan, voorlopige resultatenrekening, cash flow plan) door realistische forecasts te maken die een solide basis zullen zijn voor een succesvol project.
  • Opstellen van de akten: FIDUCIAL staat in voor het redigeren van de verschillende akten in samenhang met uw overname van een handelsfonds of inkoop van aandelen en helpt u de meest geschikte rechtsvorm te kiezen.
  • Financiering: FIDUCIAL biedt u advies en begeleiding aan om uw financieringsdossier op te maken en uw financiële partners te overtuigen. Afhankelijk van uw behoeften, kan FIDUCIAL u helpen in de voorbereiding van uw afspraken met de banken, of aanwezig zijn tijdens deze afspraken.

FIDUCIAL maakt u wegwijs door de belangrijke stappen van uw overnameproject. Meer hierover 

Kies de formule die het best past bij uw overnameproject

Formule
Initial
Formule
Premium
Advies en begeleiding: FIDUCIAL ondersteunt u met deskundig advies in de structurele keuzes die u moet maken en die de toekomst van uw onderneming en van uw privéleven zullen beïnvloeden. Wij helpen u, uw overname project te structureren en te organiseren.
Bijstand bij het opstellen van uw business plan: financieringsplan, voorlopige resultatenrekening, cash flow plan. Realistische forecasts om op een solide basist te starten.
Begeleiding bij het opbouwen van uw financieringsdossier: advies en begeleiding om uw financieringsdossier op te bouwen en uw financiële partners te overtuigen.
Economische analyse van het huurcontract
Juridische bijstand bij de waardering van het bedrijf dat u gaat overnemen en financiële evaluatie.À la carte
Begeleiding bij het zoeken van een financiering: voorbereiding van uw afspraken met de bank, bijstand tijdens deze afspraken.À la carte
Redactie van de akten m.b.t. overname van een handelszaak of inkoop van aandelenÀ la carte
Advies betreffend keuze van vennootschapsvorm en opstellen van de statutenÀ la carte
OprichtingsformaliteitenÀ la carte

Uw voordelen

Hoogwaardige dienstverlening door specialisten om uw project mogelijk te maken

Een overnameproject vereist de mobilisatie van meerdere experts: accountants, juridische adviseurs, .... FIDUCIAL biedt u alle nodige deskundigheden onder één dak.

Gepersonaliseerd projectdocument

Dankzij FIDUCIAL beschikt u over een werkdocument om uw overdenkingen te omkaderen, u tijd te doen winnen en u te helpen uw project op een relevante manier aan uw financiële partners voor te stellen.

Meer hierover

Hoe stel ik een succesvol business plan op?

De belangrijke stappen van uw overnameproject