Waarom FIDUCIAL kiezen voor uw personeelsbeleid?

FIDUCIAL verstrekt deskundig advies en begeleidt u in het beheer van uw personeelsadministratie. Wij ondersteunen u in de problematiek van het administratieve beheer van uw werknemers en zorgen voor uw sociale compliance.

Specialisten in sociale wetgeving tot uw dienst

Het beheer van uw personeel is van kapitaal belang voor uw onderneming. Bij FIDUCIAL vindt u een specifiek dienstenaanbod om u te helpen in uw personeelsadministratie en u advies te verlenen bij de uitbreiding van uw human resources.  

Wij bieden u duidelijkheid over sociale kwesties in een constant evoluerend wettelijk kader.

Vertrouw uw personeelsadministratie aan FIDUCIAL en bestuur uw onderneming met sereniteit.
 

Een begeleiding bij alle stappen van de arbeidsrelatie

FIDUCIAL begeleidt u in alle aspecten van de arbeidsrelatie: voorbereiden en opstellen van arbeidsovereenkomsten, contractwijzigingen en andere contractuele documenten, sociaal-juridische begeleiding, …

Onze experten zorgen voor al uw administratieve documenten, waardoor u tijd wint voor uw activiteit.

Een persoonlijke aanpak en een aangepaste begeleiding

Een correct sociaal beheer in een onderneming kan alleen via een gepersonaliseerde begeleiding.

Wij werken samen met u aan de oplossingen die u nodig heeft om uw activiteit verder te ontwikkelen en uw human resources zo goed mogelijk te beheren.

Anticipeer op de beslissingen die moeten genomen worden en maak van uw personeelsbeleid een sterkte voor uw activiteit.


 

Advies in personeelsbeleid

Contracten en juridische documenten

•    Voorbereiding en opstellen van arbeidsovereenkomsten en contractwijzigingen
•    Disciplinaire procedures
•    Ontslagprocedures
•    Unilaterale besluiten van collectieve regelingen
•    Audit van contracten

Administratieve follow-up

•    Opvolgen van overuren
•    Salarisoptimalisatie
•    Aanmeldingen en aansluitingen
 

Sociaal-juridische begeleiding

Advies en begeleiding door de specialisten van onze juridische teams bij FIDUCIAL TAX & LEGAL CONSULTING voor individuele en collectieve problematieken: arbeidsrechtelijke geschillen, ontslag, sancties, validiteit van collectieve overeenkomsten, GDPR-compliant arbeidsreglement, …

Sociale compliance

•    Wettelijke en verplichte mededelingen
•    Arbeidsreglement en huishoudelijk reglement
•    verkiezingen personeelsvertegenwoordigers, …


 

Meer informatie over Personeelsbeleid