Begin met een diagnose van uw situatie

Als ondernemer starten in het buitenland, een buitenlandse vestiging oprichten, een huis kopen in de Provence, een Bed & Breakfast runnen in Spanje, …, zijn projecten die sociale en fiscale gevolgen hebben voor uw onderneming hier in België en ook voor de bedrijfsleider en particulier die u bent.

Afhankelijk van de keuzes die u maakt, moet u de impact meten van uw beslissingen op uw fiscaliteit en sociale verplichtingen in België. U moet ook een aantal aangiften en formaliteiten respecteren.

Onze experten zijn er om uw talrijke vragen te beantwoorden, om een audit te doen van uw huidige fiscale en sociale situatie, uw belastingen te ramen en uw verplichtingen door te nemen.

Mijn fiscale situatie

Zich in het buitenland vestigen kan de fiscale situatie beïnvloeden van de onderneming en/of van haar bedrijfsleider.

Het is noodzakelijk de impact op uw Belgische fiscaliteit te kennen in functie van de beslissingen die u neemt en de opties die u weerhoudt, en te weten welke formaliteiten u moet vervullen.

Onze deskundigen beantwoorden al uw vragen:  

 • Ik ben van plan in het buitenland te gaan wonen: waar is mijn fiscale woonplaats?
 • Ik heb de kans in het buitenland te werken: waar moet ik mijn inkomstenbelasting betalen?
 • Ik wil mijn onderneming internationaal ontwikkelen: hoe wordt het resultaat van mijn buitenlands filiaal verwerkt en wat zijn de fiscale gevolgen op mijn structuur hier in België?
 • Ik ben van plan een appartement te kopen in Spanje en het te verhuren: waar moet ik belasting betalen op deze huurinkomsten?

Dit zijn slechts enkele situaties en er zijn heel veel opties beschikbaar. Het is dan ook sterk aangeraden op een specialist beroep te doen. 

Mijn sociale situatie

In het buitenland gaan wonen is in een avontuur stappen dat ook wel enkele scherpe kanten kan hebben en in elk geval een zorgvuldige voorbereiding vergt. 

De bedrijfsleider die een vestiging wil oprichten in het buitenland, zijn activiteit internationaal wil uitbreiden, of de particulier die zich in het buitenland wil vestigen om er te werken of te leven, staan voor een aantal vragen met betrekking tot hun sociale rechten en plichten: 

 • Ik ben van plan 6 maanden per jaar in mijn filiaal in het buitenland door te brengen: heb ik het recht in dat land te werken?
 • Ik wil me vestigen in het buitenland om vanuit dat land mijn activiteit op een nieuwe markt te ontwikkelen: hoe kan ik ervoor zorgen een aangepaste sociale bescherming te hebben?
 • Ik voorzie een filiaal op te richten in het buitenland: wat zijn mijn sociale verplichtingen als werkgever in dat land?
 • Ik wil graag van mijn pensioen genieten in het buitenland: heb ik een verblijfsvergunning nodig?

Er zijn talrijke situaties en opties en het is dan ook sterk aangeraden u door experten te laten begeleiden.

FIDUCIAL begeleidt u in elke voorbereidende fase

Zodra u alle elementen betreffend uw fiscale en sociale situatie in handen heeft, zal u meteen vaststellen dat u ook in het buitenland lokale begeleiding zal kunnen gebruiken.

FIDUCIAL International kan u helpen bij:

 • De diagnose van uw bestaande fiscale en sociale situatie
 • De evaluatie van de formaliteiten die u moet vervullen vóór uw vertrek
 • De eventuele aangiften die u moet doen vooraleer u het land verlaat
 • Uw nog te betalen belastingen berekenen
 • De internationale belastingovereenkomst tussen België en uw land van bestemming analyseren.

FIDUCIAL begeleidt u ook in het buitenland, waar u beroep kunt doen op de accountants en/of juridische adviseurs van FIDUCIAL of op de internationale alliantie FIDUCIAL International.