< Back to the blog

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

De zelfstandigen kunnen, zoals altijd, voor het jaar 2020 een vermindering aanvragen van het voorlopige bedrag van hun sociale bijdragen, indien hun beroepsinkomsten onder één van volgende wettelijk vastgelegde drempels dalen:

 • 13.993,78 €
 • 17.631,06 €
 • 22.213,74 €
 • 27.987,56 €
 • 39.580,39 €
 • 55.975,11 €

Naast deze niet-specifieke maatregel, kunnen een zelfstandige en zijn meewerkende echtgenoot ook een aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds voor een gedeeltelijke of totale vrijstelling van voorlopige sociale zekerheidsbijdragen voor 2020. De vrijstelling van bijdragen zal in principe automatisch zijn voor de eerste twee kwartalen van 2020.

Zelfstandigen kunnen bovendien een schriftelijk verzoek indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om een jaar uitstel van betaling aan te vragen voor bepaalde sociale zekerheidsbijdragen, zonder dat de verhogingen van 3% en 7% worden gevorderd en zonder dat dit invloed heeft op de sociale uitkeringen waarop de betrokken werknemers recht hebben, zodanig dat:

 • De bijdrage voor het eerste kwartaal 2020 vóór 31 maart 2021 betaald moet worden
 • De bijdrage voor het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021 betaald moet worden

Deze maatregel is ook van toepassing op de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 31 maart 2020. De zelfstandige die van dit uitstel wenst gebruik te maken, moet zijn sociale verzekeringsfonds contacteren en vóór 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen.

Een ander belangrijk detail: om te genieten van de fiscale aftrekbaarheid van zijn vrij aanvullend pensioen (VAPZ), moet de zelfstandige imperatief in orde zijn met zijn sociale zekerheidsbijdragen op 31 december 2020. Bijgevolg zal de persoon die een uitstel van betaling zou verkregen hebben, zijn VAPZ niet fiscaal kunnen aftrekken.

Daarenboven hebben werkgevers die door de sanitaire crisis moeilijkheden zouden ondervinden om hun sociale bijdragen te betalen, het recht voor de eerste zes maanden van 2020 een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ.


 Ook te lezen:

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social