< Back to the blog

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

De maatregelen inzake de belastingen hebben voornamelijk betrekking op faciliteiten voor de betaling van schulden en aanvullende termijnen voor het vervullen van aangifteverplichtingen. Wij vatten ze hier voor u samen:

Wat de betalingstermijnen betreft

1.Afbetalingsplan

Er kan een betalingsplan, een vrijstelling van achterstalligheidsrente of een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling aangevraagd worden bij de FOD Financiën voor schulden met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, de Btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting. Dit verzoek moet op uiterst 30 juni 2020 ingediend worden.

2. Betaling van de Btw, van de bedrijfsvoorheffing en van de inkomstenbelasting

De belastingplichtigen krijgen een automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de Btw, van de bedrijfsvoorheffing en van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners, en dit zonder boete of achterstandsrente te moeten betalen.

 • BTW

Betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van februari 2020 ==> Termijn verlengd tot 20 mei 2020
Betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van maart 2020 ==> Termijn verlengd tot 20 juni 2020
Betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van april 2020 ==> Termijn verlengd tot 20 juli 2020

Betaling m.b.t. de aangifte van het eerste kwartaal ==> Termijn verlengd tot 20 juni 2020

 • Bedrijfsvoorheffing

Betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van februari 2020 ==> Termijn verlengd tot 13 mei 2020
Betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van maart 2020 ==> Termijn verlengd tot 15 juni 2020
Betaling m.b.t. de maandelijkse aangifte van april 2020 ==> Termijn verlengd tot 15 juli 2020

Betaling m.b.t. de aangifte van het eerste kwartaal 2020 ==> Termijn verlengd tot 15 juni 2020

 • Inkomstenbelasting

Een aanvullende termijn van twee extra maanden wordt automatisch (zonder dat daarvoor formaliteiten moeten vervuld worden) toegekend voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners.

Deze maatregel is geldig voor de belastingen met betrekking tot het belastingjaar 2019 en voor de aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 

Betreffend de terugbetalingstermijnen

Alle Btw-maandaangevers (met inbegrip van diegenen die niet als “starters” worden beschouwd of niet over een maandelijkse terugbetalingstoestemming beschikken) komen in aanmerking voor een terugbetaling van Btw-tegoeden. Deze maatregel is van toepassing op de aangifte van februari 2020, waarop het vak “aanvraag terugbetaling” moet aangevinkt worden en die op uiterst 3 april 2020 moet ingediend worden.

Gelieve te noteren dat alle andere basisvoorwaarden van toepassing blijven, namelijk

- een minimumbedrag van 245 euro,

- in orde zijn met alle aangifteformaliteiten voor het lopende jaar

- en de administratie moet over een bankrekeningnummer beschikken voor de Btw-terugbetalingen. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, moet u de administratie daarover informeren aan de hand van het formulier 604B.

 

Wat de termijnen betreft voor het indienen van de aangiften

 1. Uitstel van de termijn voor het indienen van de aangiften voor de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners

Voor de aangiften van vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners vennootschappen, die oorspronkelijk tussen 16 maart en 30 april 2020 inbegrepen moesten ingediend worden, beschikken de belastingplichtigen over een aanvullende termijn tot donderdag 30 april 2020 middernacht om hun aangifteverplichtingen te vervullen.

2. Uitstel termijn indiening Btw-aangiften

Aangifte m.b.t. tot februari 2020 ==> Termijn uitgesteld tot 6 april 2020
Aangifte m.b.t. maart 2020 ==> Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Aangifte m.b.t. april 2020 ==> Termijn verlengd tot 5 juni 2020

Aangifte m.b.t. het eerste kwartaal 2020 ==> Termijn verlengd tot 7 mei 2020

3. Uitstel termijn indiening intracommunautaire Btw-opgaven

Opgave m.b.t. februari 2020 ==> Termijn uitgesteld tot 6 april 2020
Opgave m.b.t. maart 2020 ==> Termijn verlengd tot 7 mei 2020
Opgave m.b.t. april 2020 ==> Termijn verlengd tot 5 juni 2020

Opgave m.b.t. het eerste kwartaal 2020 ==> Termijn verlengd tot 7 mei 2020

4. Jaarlijkse BTW klantenlisting.

De termijn is verlengd tot 30 april 2020.

 
Ook te lezen:

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social