Uitbesteding van uw payroll

Uw FIDUCIAL payroll specialist biedt advies en voert uw volledige payroll:

-    Opmaken van de loonfiches van uw werknemers,
-    Beheer van de sociale aangiften,
-    Administratieve formaliteiten die met uw personeel gepaard gaan (bij aanwerving en beëindiging, …).

Loonfiches, sociale aangiften, aanwerving, vertrek

Loonfiches

•    Opstellen van de individuele rekeningen en loonfiches
•    Opstellen documenten ziekte, arbeidsongeval, vakantie
•    Opvolgen van de vakantiedagen
•    Loonindexering
•    Berekening eindejaarspremies, vakantiegeld
•    Gepersonaliseerd advies en bijstand voor het beheer van de payroll en loonbeleid: maaltijdcheques, premies, forfaitaire kosten, …

Sociale bijdragen

•    Beheer van de RSZ-bijdragen
•    Opstellen van de RSZ-aangiften
•    Opstellen en beheren van de aangifte van de Fondsen van Bestaanszekerheid

Aanwerving

•    Registraties, aansluitingen en aangiftes bij de aanwerving: dimona, rijksdienst voor sociale zekerheid, rijksdienst voor jaarlijkse vakantie,

•    Pragmatisch advies vóór de aanwerving: berekening van netto-loon en van sociale bijdragen, type overeenkomst, toepasbare collectieve overeenkomst, …

Beëindiging van het arbeidscontract

•    Aangiftes bij de beëindiging van de overeenkomst

•    Advies en begeleiding voorafgaand aan de beëindiging van het arbeidscontract : berekeningen, rechten van de werkgever, …

Uw voordelen

Loonfiches zonder fouten

Uw loonfiches worden opgemaakt door loonexperten, die uw sector kennen, de specifieke wetgeving beheersen en foutloze loonfiches opmaken, zodat u zich op de ontwikkeling van uw onderneming kunt concentreren.

Alle sociale bijdragen inbegrepen

Wij verzorgen een volledige loonverwerking.

Een globale oplossing om tijd te winnen

Wij bieden een globale oplossing voor het volledige beheer van uw personeel: loonfiches, administratie, advies en optimalisatie. 
Zo wint u kostbare tijd die u aan uw kernactiviteit kunt besteden.