Met FIDUCIAL kunt u op eenvoudige wijze uw Belgisch BTW-nummer bekomen

Ontwikkel uw activiteit in België

U ontvangt een Belgisch BTW-nummer voor uw activiteit

Maak het jezelf eenvoudig !

Alle administratieve formaliteiten worden verzorgd door FIDUCIAL

Neem de juiste beslissingen

FIDUCIAL assisteert u in de ontwikkeling van uw activiteiten in België

Wanneer heb ik een Belgisch BTW-nummer nodig?

De meest voorkomende handelingen waarvoor een Belgische BTW-registratie verreist is, zijn:

  • Verkopen op afstand aan Belgische particulieren (“webshop”);
  • Intracommunautaire verwervingen van goederen in België;
  • Invoer van goederen van buiten de EU in België;
  • Opslag van goederen in een opslagplaats;
  • Toegang verlenen tot culturele, sportieve of educatieve evenementen.

Wanneer registreren bij verkopen op afstand?

Belgische particulieren kopen steeds meer producten via het internet. Binnen- en buitenlandse webshops kennen dan ook een sterke bloei. Een buitenlandse vennootschap die goederen verkoopt aan particulieren via het internet, zgn. verkopen op afstand, is verplicht zich te registreren voor Belgische BTW-doeleinden vanaf het ogenblik dat de drempel van € 35.000/jaar (excl. BTW) overschreden is.

BTW-registratie bij invoer van goederen

Bij verkopen op afstand kan een buitenlandse vennootschap er eveneens voor opteren om Belgische BTW aan te rekenen vanaf de eerste verkoop.

De invoer van goederen in België wordt beschouwd als een BTW-belastbare handeling. Wanneer uw vennootschap goederen invoert om deze te verkopen op Belgisch grondgebied, zal zij een Belgisch BTW-nummer moeten aanvragen.
 
Eens geregistreerd, kan de vennootschap een bijzondere vergunning aanvragen bij de Belgische BTW-administratie, zgn. vergunning ET 14.000. Deze vergunning maakt het mogelijk de BTW bij de invoer te ‘verleggen’ naar de BTW-aangifte zodat er geen voorfinanciering plaatsvindt van de Belgische BTW.

Wanneer een buitenlandse vennootschap zich voor Belgische BTW-doeleinden dient te registreren, heeft zij de keuze in een ‘directe BTW-registratie’ of een ‘registratie via een aansprakelijk vertegenwoordiger’.

Hoe registreren voor Belgische BTW-doeleinden

Enkel vennootschappen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie zijn verplicht een Belgische aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen. Vennootschappen gevestigd binnen de Europese Unie kunnen zich voor BTW-doeleinden registreren door middel van een directe BTW-registratie, maar kunnen er ook voor opteren een Belgische fiscaal aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen.

Een registratie via een aansprakelijke vertegenwoordiger geeft voordelen in bepaalde situaties, maar is omslachtiger (o.a. betaling waarborg).

Welke documenten moet een vennootschap aanleveren bij een BTW-registratie?

Naast de gebruikelijke registratieformulieren vraagt de Belgische BTW-administratie een aantal bijkomende documenten zoals kopij van de statuten, bewijs belastbare handeling in België, attest van BTW-plicht, etc.

Eens het aanvraagdossier is ingediend, kan het Belgisch BTW-nummer na ongeveer 4 weken worden toegekend.

BTW-tarieven in België

Naast het standaard BTW-tarief van 21% kent België nog een aantal verlaagde BTW-tarieven van 12% (vb. cateringdiensten) en 6% (vb. voedingsmiddelen, plantaardige producten, farmaceutische producten,…).

Mini One Stop Shop (MOSS-systeem)

Vanaf 1 januari 2015 vinden alle elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio-en televisie-omroepdiensten, vanuit BTW standpunt, plaats daar waar de consument gevestigd is (zowel B2B als B2C).

Ondernemingen die bovenstaande diensten verrichten aan particulieren gevestigd in verschillende Europese lidstaten zouden zich in theorie in al deze lidstaten moeten registreren voor BTW-doeleinden, wat een hele administratieve rompslomp zou betekenen.
Europa heeft dit willen vermijden door de creatie van het zogenaamde MOSS-systeem (Mini One Stop Shop).
 
Het MOSS-systeem is een toepassing voor Belgische ondernemingen die elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisie-omroepdiensten leveren aan particulieren gevestigd in andere lidstaten van de Europese Unie. Via het MOSS-systeem kan de Belgische onderneming via één enkele aangifte de verschuldigde BTW in België voldoen.

Het MOSS-systeem beperkt zich momenteel tot bovenstaande diensten. Het is evenwel niet uitgesloten dat het MOSS-systeem in de toekomst voor andere diensten zal aangewend worden.

Vraag uw Belgisch BTW-Nummer aan

(*) Verplichte velden Door dit formulier te valideren, ga ik akkoord met het ontvangen van informatie en advies van FIDUCIAL voor het beheer van mijn bedrijf - Meer informatie : raadpleeg de privacyverklaring