< Back to the blog

Doelgroepvermindering “Eerste aanwervingen”

  • 23/03/2021
  • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Er bestaan in België verscheidene maatregelen om de loonkosten te verlagen.

Een van die maatregelen, die onder de bevoegdheid van de Federale Staat valt, is de “Doelgroepvermindering eerste aanwervingen".

Deze schikking bestaat uit een vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen waarop alle werkgevers voor de aanwerving van hun eerste 6 werknemers beroep kunnen doen.

 

Wie komt in aanmerking?

-    Werkgevers die nog nooit personeel in dienst hadden;
-    Werkgevers die geen personeel meer in dienst hadden gedurende de 4 laatste kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de aanwerving van de werknemer;
-    Werkgevers die alleen duaal lerende leerlingen, jobstudenten of dienstboden in dienst hadden.

 

Voor welke werknemers?

Voor de indienstneming van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2021, geniet de werkgever een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor onbepaalde duur. Dit stemt overeen met een maandelijkse besparing van +- 25%.

Voor de aanwerving van de 2de tot de 6de werknemer, geniet de werkgever een tijdelijke forfaitaire RSZ-korting (moet opgenomen worden binnen de 20 kwartalen volgend op het kwartaal waarin de werknemer in dienst is genomen).

De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan elk kwartaal kiezen op welke werknemer hij deze vermindering toepast.

Er is wel een belangrijke uitzondering op de hierboven uiteengezette regels: als de nieuwe werknemer iemand vervangt die in de loop van de 12 maanden ervoor in dezelfde technische bedrijfseenheid (TBE) werkte, dan is de doelgroepvermindering niet van toepassing.

In de praktijk betekent dit dat er een netto meertewerkstelling moet zijn binnen de TBE.

Voorbeeld: om van de korting voor een 2de aanwerving te genieten, mag de werkgever in de 4 kwartalen vóór het kwartaal van de 2de aanwerving nooit meer dan 1 werknemer tegelijkertijd bij de RSZ verklaard hebben.
Tenslotte moet de werknemer, indien hij niet ten minste halftijds in dienst wordt genomen, tijdens het kwartaal minstens 27,5% van een voltijdse baan presteren om voor de vermindering in aanmerking te komen.

 

Hoeveel bedraagt de vermindering?

-    1ste aanwerving: volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen zonder beperking in de tijd;
-    2de aanwerving, een vermindering gedurende 13 kwartalen, verdeeld als volgt: 1.550 euro gedurende 5 kwartalen, 1.050 euro gedurende 4 kwartalen en 450 euro gedurende 4 kwartalen;
-    3de tot 6de aanwerving, een vermindering gedurende 13 kwartalen, verdeeld als volgt: 1.050 euro gedurende 9 kwartalen en 450 euro gedurende 4 kwartalen.

Zoals hierboven vermeld, moet deze korting opgenomen worden binnen de 20 kwartalen volgend op de aanwerving.

 

Welke stappen moet de werkgever ondernemen?

De werkgever hoeft geen enkele stap te ondernemen. Hij moet zich er enkel van vergewissen dat hij aan de voorwaarden voor de vermindering voldoet.
 

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social