< Back to the blog

Nieuwe uitstoottest WLTP : fiscale gevolgen

  • 18/04/2019
  • Cédric Vanopdenbosch - Accountant en Belastingconsulent - Fiducial Accountancy

De WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) trad in werking in Europa in september 2018 voor alle nieuwe voertuigen. Deze test vervangt de vroegere NEDC-test die sinds 1973 geldig was. De CO2-uitstoot die nu aan de hand van de nieuwe WLTP-test berekend wordt, ligt veel hoger dan vroeger.

Voor de bestaande “NEDC-voertuigen”, blijft de CO2-uitstoot aangegeven op het moment van de registratie van de wagen, wel nog geldig. Tot 31 december 2021, datum waarop de oude norm niet langer van toepassing zal zijn, moeten de producenten voor de WLTP voertuigen een theoretische NEDC-waarde berekenen (die NEDC 2.0 genoemd wordt). Een voertuig dat volgens de nieuwe WLTP gehomologeerd werd, zal dus tot einde 2021, twee CO2-waarden hebben, terwijl wagens die volgens de oude NEDC getest werden, slechts één CO2-waarde zullen hebben (een NEDC 1.0-waarde).

De CO2-waarde dient als maatstaf voor de berekening van verscheidene belastingen: belasting op de inverkeerstelling in Vlaanderen, de Ecomalus in Wallonië, de voordelen alle aard op bedrijfswagens en de aftrekbaarheid van autokosten op federaal niveau. Recente informatie toont aan dat de NEDC 1.0 en NEDC 2.0-waarden zullen gebruikt worden als maatstaf voor de belastingen tot minstens 31/12/2020 op federaal niveau (bedrijfswagens) en ten minste tot 31/12/2019 in Vlaanderen. Wat Wallonië betreft, is tot op heden nog geen informatie beschikbaar.

Indien de fiscale regels voor de forfaitaire berekening van het voordeel alle aard niet gewijzigd worden, zal het feit dat de CO2-uitstoot verhoogt, natuurlijk een verhoging van dit voordeel alle aard tot gevolg hebben. Maar het is moeilijk om de werkelijke impact voor de werknemer en de werkgever reeds te berekenen in de mate dat de omrekening van een NEDC-norm naar een WLTP-norm niet proportioneel is. Met andere woorden, een wagen A kan een verhoging van zijn CO2-uitstoot van 5 % hebben, terwijl een auto B een verhoging van 25 % kan hebben.

To be continued ...

 

Heeft u vragen hierover, neem dan zeker contact met één van onze specialisten via e-mail aan contact.accountancy.be@fiducial.net.

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Fiscale aftrekbaarheid van wagens : nieuwe berekening sinds 1 januari 2020

  • 15/01/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Accountant en Belastingconsulent - Fiducial Accountancy

Nieuw vennootschapsrecht

  • 24/04/2019
  • Peter Meissner - Fiducial Tax & Legal Consulting

Voordelen voor werknemers

  • 20/03/2019
  • Lucas Yuksel - Belastingconsulent - Fiducial Accountancy