< Back to the blog

Hoe kunt u weten of uw klant u een correct BTW-nummer gaf?

  • 11/03/2021
  • Pierre Gonne - Fiducial JADE

U moet een levering van goederen of diensten factureren aan een Belgische klant en u wilt weten of het BTW-nummer dat u werd gegeven wel correct is. Het belang van deze kwestie ligt vooral in het feit, onder andere, dat u wilt weten of u een correcte factuur opstelt met een geldig BTW-nummer.  

Laten we concreet zijn, deze vraag is heel belangrijk bijvoorbeeld als u een factuur moet opstellen voor diensten met uitstel van BTW aan de co-contractant die u per vergissing of misschien vrijwillig een onjuist BTW-nummer heeft gegeven! Dit soort situaties kan ernstige complicaties voor uw onderneming veroorzaken of kan er zelfs toe leiden dat u de BTW over deze factuur moet betalen.

Er is ook een tweede belang om ervoor te zorgen dat uw klanten u een correct BTW-nummer meedelen, namelijk bij het invoeren van de jaarlijkse listing van BTW-plichtige klanten!

Hoe kunt u dan weten of het BTW-nummer dat men u doorgaf, geldig is? 

Men kan nagaan of een gegeven BTW-nummer geldig is met de zogenaamde "modulo 97"-methode.

Waar gaat het over? Het is vrij eenvoudig: de laatste 2 cijfers van het doorgegeven nummer vormen een controlegetal dat moet overeenstemmen met het verschil tussen 97 en de rest van de deling van de eerste 8 cijfers door 97!

Ingewikkeld? Niet echt .... Laat ons een voorbeeld nemen.
 

 TE VOLGEN STAPPENTOEPASSINGRESULTAAT
a)Wat is het doorgegeven nummer0566.988.259 
b)De laatste 2 cijfers van het BTW-nummer wegnemen59 
c)Overblijvend getal05669882 
d)Deel dit overblijvend getal door 97. Behoud enkel het resultaat zonder decimalen.05669882 / 5758452
e)Vermenigvuldig het resultaat van d) met 9758.452 x 975669844
f)Trek het resultaat van e) af van het getal dat u bekwam in c) 5669882-5669844 38
g)Trek het getal bekomen in f) (in ons voorbeeld 38) af van 97 en dit moet uitkomen op de laatste 2 cijfers die weggelaten werden in b) (59)!
Als dit het geval is, zoals in ons voorbeeld, wil dit zeggen dat het doorgegeven BTW-nummer wel degelijk een BTW-nummer is ...
97-3859

    

 

Maar als u toegang hebt tot internet op het moment dat het BTW-nummer u wordt doorgegeven, kunt u ook deze website raadplegen https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl. Voer het BTW-nummer in om na te gaan of het een geldig nummer is en om te weten aan wie dit nummer werd toegekend!

In ons voorbeeld zal u een bouwbedrijf vinden.


 

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social