< Back to the blog

Fiscale aftrekbaarheid van wagens : nieuwe berekening sinds 1 januari 2020

  • 15/01/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Vanaf 1 januari 2020 (dus vanaf aanslagjaar 2021), treedt een nieuwe berekening in werking om de fiscale aftrekbaarheid van wagens te bepalen.

De nieuwe methode voor het berekenen van het aftrekpercentage is nog steeds gebaseerd op de CO2-uitstoot (per kilometer) en is van toepassing, op enkele nuances na, op zowel de personenbelasting als op de vennootschapsbelasting. 

De belangrijkste elementen hiervan zijn:

•    De nieuwe formule vervangt het eerder gebruikte systeem van niveaus: 
                120% - (0,50%  x ‘coëfficiënt’ x CO2-uitstoot)

•    De ‘coëfficiënt’ is vastgelegd als volgt:

      o    1,00 voor wagens met een dieselmotor;
      o    0,95 voor wagens met een benzinemotor;
      o    0,90 voor wagens met een aardgasmotor, op voorwaarde dat zij een belastbaar vermogen van minder dan 12 PK hebben.

•    Voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 gram of meer, wordt de aftrek onveranderlijk op 40% vastgelegd.

•    Voor andere voertuigen kan het percentage niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100% en bedraagt het minimaal 75%[1]  voor de kosten met betrekking tot het gebruik van wagens die vóór 1 januari 2018 aangekocht werden. 

•    Voor voertuigen die als “valse hybride”[2]  geclassificeerd worden, zal de CO2-uitstoot dezelfde zijn als die van een overeenkomstig voertuig dat uitsluitend op één zelfde brandstof rijdt. Indien er geen corresponderend voertuig bestaat met een motor die uitsluitend één zelfde brandstof gebruikt, wordt de CO2-uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5. Deze regel is niet van toepassing op voertuigen die vóór 1 januari 2018 verworven werden.

•    Minderwaarden en meerwaarden met betrekking tot wagens zijn slechts aftrekbaar, respectievelijk belastbaar, tot de verhouding tussen de som van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen (voorafgaand aan de verkoop en beperkt tot 100% voor elke belastbare periode) en de som van de boekhoudkundige afschrijvingen voor de overeenstemmende belastbare periodes. 

•    Wat de afschrijvingen betreft, geldt de algemene regel volgens welke de prorata temporis wordt toegepast voor alle bedrijven, uiteraard ook voor auto’s.


Concreet kan op basis van het voorbeeld hieronder vastgesteld worden, dat het verschil tussen de oude en de nieuwe[3] berekening van de aftrek voor een dieselvoertuig dat 120 gram CO2 uitstoot per kilometer, niet noodzakelijk het belangrijkste beslissingselement zal zijn voor de keuze van een voertuig:

 

Belastingheffing aan verlaagd tarief:

KostenAftrekbaar %Niet-aftrekbaar %Tarief VenBVerworpen uitgavenVenB op verw. uitgaven
15.000,00 €75,00%25,00%20,40%3.750,00 €765,00 €
15.000,00 €60,00% 40,00%20,00%6.000,00 €1.200,00 €

 

Belastingheffing aan vol tarief:

KostenAftrekbaar %Niet-aftrekbaar %Tarief VenBVerworpen uitgavenVenB op verw. uitgaven
15.000,00 €75,00%25,00%29,58%3.750,00 €1.109,25%
15.000,00 €60,00% 40,00%25,00%6.000,00 €1.500,00%

 

[1]  Dit percentage van 75% is enkel van toepassing op de personenbelasting.

[2]  Hybride voertuig uitgerust met een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg die het voertuig weegt of met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer. 

[3] Let wel, de berekening wordt sterk beïnvloed door het belastingtarief, dat vanaf het belastingjaar 2021 verandert wat de belastingheffing aan vol tarief betreft. Wat het verlaagde tarief betreft, is het verschil van tarief marginaal.
 

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social