< Back to the blog

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social

De regering  heeft  extra sociale maatregelen genomen via een volmachtsbesluit, nl. :

Voor alle essentiële sectoren

  • In de periode van 01/04/2020 t.e.m. 30/06/2020 mogen de werknemers 220 extra overuren maken op vrijwillige basis.  Deze overuren betaald U het brutoloon aan 100 % en dat is dan ook meteen Uw totale loonkost. Voor Uw werknemers is dit brutoloon ook meteen het nettoloon.

  •  In die zelfde periode mag U Uw werknemers ter beschikking stellen van Uw collega-werkgevers, mits een geschrift tussen de drie partijen  waarin de werknemer in dienst blijft bij zijn oorspronkelijke werkgever, maar tegen minsten het zelfde loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers bij de gebruiker voor dezelfde functie. Dit heeft als voordeel dat Uw werknemers niet werkloos zijn en dat de ‘gebruikers’ extra arbeidskrachten ter beschikking hebben.

  •  Voor een periode van drie maanden (vanaf datum inwerkingtreding van het KB) mogen er in Uw sector opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten worden voor bepaalde duur van minsten zeven kalanderdagen. Deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten worden NIET automatisch samengesmolten tot een overeenkomst van ONBEPAALDE duur, met alle gevolgen van dien.

  •  De werknemers hebben het voordeel dat zij in die periode dan ook niet tijdelijk werkloos zijn. 

Studenten

Wenst U  als ondernemer beroep te doen op studenten in de periode van 01/04/2020 t.e.m. 30/06/2020 is dat tegen dezelfde gunstige voorwaarden als diegenen die met een statuut van ‘student’ maar 475 uren op jaarbasis mogen werken, MAAR deze uren worden geneutraliseerd voor U zowel als voor de student. 

Land-  tuin- en bosbouwsectoren

In de land-  tuin- en bosbouwsectoren, nl. de werkgevers die ressorteren onder de PC’s 144,145 en 146 – plus de uitzendsector met tewerkgestelden in die sectoren mogen de werknemers aan het werk gaan MET behoudt van 75% van hun werkloosheidsuitkering voor ‘overmacht wegens het coronavirus’

Asielzoekers

Alle werkgevers mogen asielzoekers inschakelen op voorwaarde dat zij zelf voor een opvangplaats zorgen voor de asielzoeker  en dat de asielzoeker zelf  TEN LAATSTE OP 18 MAART 2020 een verzoek tot internationale  bescherming heeft ingediend bij het CGVS.
U mag deze asielzoekers tewerkstellen vanaf datum van indien van het verzoek tot internationale bescherming bij het CGVS.

In de vitale sectoren:

Gedurende de maanden april en mei, verlengbaar met maximum één maand zullen de werknemers in loopbaanonderbreking of in tijdskrediet, onder bepaalde voorwaarden hun schorsing mogen onderbreken om te gaan werken bij hun eigen werkgever OF bij een andere werkgever uit de ‘vitale sectoren’ 

Volledig werklozen degressiviteit

Voor alle volledig werklozen zal de degressiviteit van hun uitkering gedurende een periode van 3 maanden bevroren worden als gevolg van de coronacrisis. Voor werkloze artiesten is er een aparte regeling uitgewerkt. 
 

Tenslotte misschien nog dit : deze maatregelen moeten nog in wetteksten gegoten worden en zijn dan  pas definitief van kracht. Bovendien moet er nog duidelijkheid komen wat het verschil is tussen ‘essentiële’ en ‘vitale’ sectoren

Deel dit artikel

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

  • 16/04/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

  • 31/03/2020
  • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

  • 16/04/2020
  • Marleen Cruyts - Fiducial Social