Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven. Wij nodigen u uit, onze experts te contacteren voor inlichtingen omtrent deze topics.

Accord Kern+10

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

 • 11/06/2020

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

De regering heeft extra sociale maatregelen genomen via een volmachtsbesluit

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts

Coronavirus : Forfaitaire belastingplichtigen

Informatie over de inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen, de aanpassingen aan de berekening van het forfait en de directe belastingen

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch

Coronavirus : Voorafbetalingen

Om de nadelige gevolgen van het uitstellen van hun voorafbetalingen te beperken, heeft de overheid beslist het percentage van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag, respectievelijk op 10 oktober en 20 december, te verhogen

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

De maatregelen inzake de belastingen hebben voornamelijk betrekking op faciliteiten voor de betaling van schulden en aanvullende termijnen voor het vervullen van aangifteverplichtingen

 • 16/04/2020

Coronavirus: Welke regionale steunmaatregelen?

Financiële steun in de vorm van een vast bedrag en garanties voor leningen verstrekt door banken

 • 16/04/2020
 • FIDUCIAL

Coronavirus : Maatregelen voor werkgevers

Wist U dat de RVA enerzijds een zeer sterk vereenvoudigde procedure voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid heeft ingevoerd als gevolg van de coronacrisis...

 • 03/04/2020
 • Marleen Cruyts

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020

Coronavirus: Wat is het “overbruggingsrecht”?

Het “overbruggingsrecht” voor de zelfstandigen: een vervangingsinkomen in geval van onderbreking van de activiteit gedurende minstens een maand

 • 31/03/2020
 • FIDUCIAL

Steunmaatregelen betreffende het coronavirus

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • 09/03/2020
 • FOD Financiën