Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven. Wij nodigen u uit, onze experts te contacteren voor inlichtingen omtrent deze topics.

Coronavirus : Belastbarheid van het overbruggingsrecht

Het begrip “overbruggingsrecht” is sinds het begin van de pandemie heel populair aangezien het veel zelfstandigen zo goed mogelijk helpt deze crisisperiode financieel te overleven. De vraag die veel begunstigden van deze interventie zich nu stellen is hoe dit “overbruggingsrecht” zal belast worden.

 • 26/11/2020
 • Lucas Yuksel - Fiducial Accountacy

Coronavirus : Tijdelijke werkloosheid - vereenvoudigde procedure vanaf 1 oktober 2020

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit tot en met 31 maart 2021.

 • 17/11/2020
 • Gaetan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Financiële ondersteuning voor de Brusselse hotelsector

In de context van de strijd tegen het coronavirus, hebben de door de overheid genomen maatregelen geleid tot een bijna volledige stopzetting van de toeristische sector en van de hotelactiviteiten. Om de hotel- en aparthotelexploitanten te proberen helpen heeft de Brusselse regering beslist financiële steun te verlenen aan deze sector

 • 02/11/2020
 • Pierre Gonne - Fiducial JADE

Opening van FIDUCIAL Social Elsene

Nieuw kantoor

 • 22/10/2020

FIDUCIAL transforms the private security landscape in France with PROSEGUR France acquisition

Press release

 • 01/10/2020
 • FIDUCIAL

Coronavirus : Nieuwe premie Vlaamse Regering

Om de ondernemingen  die zich ten gevolge van de verstrengde Covid-19-maatregelen in moeilijkheden bevinden, te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering besloten een nieuwe premie toe te kennen.

 • 11/09/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Maatregelen met betrekking tot de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening

De Commissie voor boekhoudkundige normen heeft een advies uitgebracht over de maatregelen met betrekking tot de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening...

 • 27/07/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Tijdelijke vrijstelling voor verwachte beroepsverliezen

"Carry-back” systeem

 • 16/07/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Accord Kern+10

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

 • 11/06/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

De regering heeft extra sociale maatregelen genomen via een volmachtsbesluit

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social