Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven. Wij nodigen u uit, onze experts te contacteren voor inlichtingen omtrent deze topics.

Gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten van de EU

Wanneer werknemers in meerdere lidstaten van de Europese Unie werken, kan met de zogenaamde “Split-Salary”-techniek, onder bepaalde voorwaarden, dit samenwerkingspatroon op fiscaal en sociaal gebied optimaal georganiseerd worden.

 • 17/02/2021
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Winstpremie

In overeenstemming met de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van vennootschappen en de instelling van een winstpremie voor de werknemers, kan de werkgever een deel / het geheel van de winst van een boekjaar aan zijn werknemers toekennen.

 • 05/02/2021
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Tax Flash : Verdachte periode voor schenkingen

Verdachte periode voor schenkingen blijft behouden op drie jaar

 • 28/01/2021
 • Peter Meissner / Ellen De Proost / Annelore Mertens - Fiducial Tax & Legal Consulting

Dividenden van buitenlandse oorsprong - dubbele belasting - terugbetaling van roerende voorheffing

Match Belastingplichtige / Fiscus “2 - 0” en einde van de match!!! Dividenden van Franse oorsprong worden nu minder zwaar belast dan dividenden...

 • 24/01/2021
 • Sandra Louiset & Pierre Gonne

Phoenix.brussels-premie

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis, die de arbeidsmarkt aanzienlijk geïmpacteerd heeft, heeft de Brusselse regering onlangs een nieuwe maatregel ingevoerd: de Phoenix.brussels-premie.

 • 12/01/2021
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Dividenden van buitenlandse oorsprong en dubbele belastingheffing: een nieuw arrest van het Hof van Cassatie

Op 15 oktober heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken in een zaak waarin het een cassatieberoep verwierp dat werd ingediend voor een dossier waarin...

 • 04/12/2020
 • Pierre Gonne - Fiducial JADE

Coronavirus : Saldo van de wettelijke vakantiedagen en tijdelijke werkloosheid overmacht

La fin d’année approche à grands pas et peut-être que certains de vos travailleurs ont encore droit à des jours de congés légaux pour 2020.

 • 02/12/2020
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Consumptiecheque

De overheid heeft de consumptiecheque ingevoerd om bepaalde sectoren die zwaar door de gezondheidscrisis getroffen zijn, zoals de horeca, cultuur-, sport- en recreatiesector, nieuw leven in te blazen. Deze consumptiecheque is een fiscaal en sociaal voordeel dat maximum 300 € kan bedragen per werknemer.

 • 30/11/2020
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Belastbarheid van het overbruggingsrecht

Het begrip “overbruggingsrecht” is sinds het begin van de pandemie heel populair aangezien het veel zelfstandigen zo goed mogelijk helpt deze crisisperiode financieel te overleven. De vraag die veel begunstigden van deze interventie zich nu stellen is hoe dit “overbruggingsrecht” zal belast worden.

 • 26/11/2020
 • Lucas Yuksel - Fiducial Accountacy

Coronavirus : Tijdelijke werkloosheid - vereenvoudigde procedure vanaf 1 oktober 2020

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers en dit tot en met 31 maart 2021.

 • 17/11/2020
 • Gaetan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social