Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven. Wij nodigen u uit, onze experts te contacteren voor inlichtingen omtrent deze topics.

Financiering van KMOs en belastingvermindering 31/08/2021

Op 13 april ll. werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die een belastingvermindering toekent aan belastingplichtigen die deelnemen aan kapitaalverhogingen in KMOs om het eigen vermogen van deze ondernemingen te versterken.

 • 11/05/2021
 • Pierre Gonne - Fiducial Accountancy

FIDUCIAL Office Solutions neemt IPL Business over

Press release

 • 30/04/2021

Kwijtschelding huur en fiscale stimulans voor de verhuurders

Op 13 april ll. heeft het Belgisch Staatsblad een door de Kamer goedgekeurd wetsontwerp gepubliceerd, waarin de verhuurders van bedrijfsgebouwen een belastingvoordeel krijgen indien zij ermee instemmen geheel of gedeeltelijk af te zien van de huurprijzen en huurvoordelen voor de maanden maart, april en mei 2021.

 • 20/04/2021
 • Pierre Gonne - Fiducial Accountancy

Een eerste medewerker aanwerven

Uw onderneming doet het goed en u wenst een of meerdere werknemers in dienst te nemen om u dagelijks te helpen, maar u weet niet wat uw administratieve verplichtingen zijn.

 • 07/04/2021
 • Gaetan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Doelgroepvermindering “Eerste aanwervingen”

Er bestaan in België verscheidene maatregelen om de loonkosten te verlagen. Een van die maatregelen, die onder de bevoegdheid van de Federale Staat valt, is de “Doelgroepvermindering eerste aanwervingen". Deze schikking bestaat uit een vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen waarop alle werkgevers voor de aanwerving van hun eerste 6 werknemers beroep kunnen doen.

 • 23/03/2021
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Hoe kunt u weten of uw klant u een correct BTW-nummer gaf?

U moet een levering van goederen of diensten factureren aan een Belgische klant en u wilt weten of het BTW-nummer dat u werd gegeven wel correct is. Het belang van deze kwestie ligt vooral in het feit, onder andere, dat u wilt weten of u een correcte factuur opstelt met een geldig BTW-nummer.

 • 11/03/2021
 • Pierre Gonne - Fiducial JADE

Gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten van de EU

Wanneer werknemers in meerdere lidstaten van de Europese Unie werken, kan met de zogenaamde “Split-Salary”-techniek, onder bepaalde voorwaarden, dit samenwerkingspatroon op fiscaal en sociaal gebied optimaal georganiseerd worden.

 • 17/02/2021
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Winstpremie

In overeenstemming met de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van vennootschappen en de instelling van een winstpremie voor de werknemers, kan de werkgever een deel / het geheel van de winst van een boekjaar aan zijn werknemers toekennen.

 • 05/02/2021
 • Gaëtan Gonzalez - Fiducial Accountancy

Tax Flash : Verdachte periode voor schenkingen

Verdachte periode voor schenkingen blijft behouden op drie jaar

 • 28/01/2021
 • Peter Meissner / Ellen De Proost / Annelore Mertens - Fiducial Tax & Legal Consulting

Dividenden van buitenlandse oorsprong - dubbele belasting - terugbetaling van roerende voorheffing

Match Belastingplichtige / Fiscus “2 - 0” en einde van de match!!! Dividenden van Franse oorsprong worden nu minder zwaar belast dan dividenden...

 • 24/01/2021
 • Sandra Louiset & Pierre Gonne

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social