Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven. Wij nodigen u uit, onze experts te contacteren voor inlichtingen omtrent deze topics.

Coronavirus : Nieuwe premie Vlaamse Regering

Om de ondernemingen  die zich ten gevolge van de verstrengde Covid-19-maatregelen in moeilijkheden bevinden, te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering besloten een nieuwe premie toe te kennen.

 • 11/09/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Maatregelen met betrekking tot de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening

De Commissie voor boekhoudkundige normen heeft een advies uitgebracht over de maatregelen met betrekking tot de goedkeuring en de neerlegging van de jaarrekening...

 • 27/07/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Tijdelijke vrijstelling voor verwachte beroepsverliezen

"Carry-back” systeem

 • 16/07/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Accord Kern+10

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

 • 11/06/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

De regering heeft extra sociale maatregelen genomen via een volmachtsbesluit

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social

Coronavirus : Forfaitaire belastingplichtigen

Informatie over de inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen, de aanpassingen aan de berekening van het forfait en de directe belastingen

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Voorafbetalingen

Om de nadelige gevolgen van het uitstellen van hun voorafbetalingen te beperken, heeft de overheid beslist het percentage van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag, respectievelijk op 10 oktober en 20 december, te verhogen

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

De maatregelen inzake de belastingen hebben voornamelijk betrekking op faciliteiten voor de betaling van schulden en aanvullende termijnen voor het vervullen van aangifteverplichtingen

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: Welke regionale steunmaatregelen?

Financiële steun in de vorm van een vast bedrag en garanties voor leningen verstrekt door banken

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Maatregelen voor werkgevers

Wist U dat de RVA enerzijds een zeer sterk vereenvoudigde procedure voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid heeft ingevoerd als gevolg van de coronacrisis...

 • 03/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social

Aanbevolen artikels

Coronavirus: Hoe zit het met de fiscale steunmaatregelen?

 • 16/04/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus: welke maatregelen voor de sociale bijdragen?

 • 31/03/2020
 • Cédric Vanopdenbosch - Fiducial Accountancy

Coronavirus : Extra maatregelen voor werkgevers

 • 16/04/2020
 • Marleen Cruyts - Fiducial Social