Management accounting, jaarrekening en kostprijsanalyse

Boekhouding, fiscale aangiften en jaarrekening

Halfjaarlijkse situatie

Kost- en kostprijsanalyse en -optimalisering

Uw accountant helpt u, uw resultaten op een hoger niveau te brengen

Win tijd

Uw accountant neemt uw volledige boekhouding in handen en maakt het leven gemakkelijker

Anticipeer op uw eindejaarsresultaat

Halverwege het boekjaar stelt uw accountant een tussentijdse situatie op zodat u een duidelijk beeld heeft en kunt anticiperen op de juiste beslissingen die u moet nemen

Optimaliseer uw resultaat

Uw accountant geeft u de informatie die u nodig heeft om een hoger niveau te bereiken

Nood aan verbetering van uw resultaten?

Uw activiteit evolueert en u voelt dat het nodig wordt uw kostprijzen beter te beheersen om uw resultaten omhoog te brengen?

Dan past de formule “Rendabiliteit” op maat bij u. Uw FIDUCIAL accountant verzorgt uw volledige boekhouding, uw balans en fiscale aangiften. Na een half jaar stelt hij u een tussentijdse boekhoudsituatie voor, die toelaat uw eindejaarsresultaat te voorzien. Hij analyseert met u uw kostprijzen, helpt u uw kosten beter te begrijpen en samen oplossingen te vinden om uw rendabiliteit te verbeteren en uw resultaten te verhogen.

De formule “Rendabiliteit” bevat:

 • Een kennismakingsgesprek
 • Advies en terbeschikkingstelling van tools voor de administratieve en boekhoudkundige organisatie van uw onderneming
 • Het voeren van de volledige boekhouding van uw onderneming
 • Het voorbereiden en indienen van de fiscale aangiften van uw onderneming (BTW-aangiften inbegrepen)
 • Opstellen van uw jaarrekeningen
 • Een jaarlijks adviesgesprek om uw balans te bespreken en te analyseren, en u te helpen de cijfers beter te interpreteren
 • Ondersteuning bij uw persoonlijke fiscale aangifte
 • Een tussentijdse situatie met prognose voor de eindejaarsresultaten (en vergelijking met N-1)
 • 1 uur adviesgesprek om de tussentijdse situatie te bespreken en analyseren
 • Analyse en optimalisatie van uw kostprijzen

Optimalisatie van uw kostprijs

Indien u opteert voor onze formule “Rendabiliteit” of “Performance”, helpt uw accountant u elk jaar om uw kostprijzen te optimaliseren en, indien van toepassing, uw verkoopprijzen vast te leggen om uw rendabiliteit te verbeteren.

In een context van economische en financiële crisis is het uiteraard belangrijk de continuïteit van uw onderneming te verzekeren door een efficiënt beleid te hanteren. De kostprijsanalyse is hierbij een strikt noodzakelijk beheersinstrument om de kosten te beheersen, de rendabiliteit te kennen en te verbeteren.

Uw FIDUCIAL accountant werkt nauw met u samen, waardoor u

 • een volledig inzicht heeft op uw kosten
 • concrete beslissingen kunt nemen om uw kosten te drukken en uw resultaten te verhogen
 • advies krijgt om uw verkoopprijzen te wijzigen indien nodig.

Ontdek onze andere formules

Formule "Essentieel"

Een eenvoudig pakket om u tijd te laten winnen en u het leven eenvoudiger te maken!

Formule "Sereniteit"

Een zekere oplossing om steeds te weten waar u staat en uw activiteit in vertrouwen te kunnen uitoefenen

Formule "Performance"

Een alles omvattende oplossing voor een professioneel beheer van uw onderneming