Boekhouding

Fiscale aangiften

Jaarrekening en balans

Win tijd

U kunt uw boekhouding volledig outsourcen aan uw accountant en zelf focussen op uw kernactiviteiten

Kies voor zekerheid

Uw accountant bereidt alle fiscale aangiften voor en dient deze binnen de termijnen in

Optimaliseer uw organisatie

Uw accountant kan u ook helpen een efficiënte en doeltreffende organisatie aan te leggen om uw onderneming beter aan te sturen

Wenst u tijd te winnen?

Bent u bedrijfsleider in een kleine onderneming? Heeft u een éénmanszaak? Wenst u tijd te winnen en u het leven te vergemakkelijken?

Het dienstenpakket “Formule Essentieel” van FIDUCIAL biedt u een eenvoudige en economische oplossing voor uw boekhouding en uw jaarrekeningen. Met de formule “Essentieel” neemt uw accountant uw volledige boekhouding en alle fiscale aangiften in handen en stelt hij uw balans op.

Voor u betekent dit een aanzienlijke tijdbesparing en doordat wij de prestaties van uw activiteit op een heldere manier inzichtelijk maken dankzij accurate en duidelijke informatie, kunt u de juiste keuzes maken om uw activiteit efficiënter aan te sturen.

De formule “Essentieel” omvat:

 • Kennismakingsgesprek
 • Advies en terbeschikkingstelling van tools voor de administratieve en boekhoudkundige organisatie van uw onderneming
 • Voeren van de volledige boekhouding van uw onderneming
 • Voorbereiden en indienen van de fiscale aangiften voor uw onderneming
 • Opstellen van uw jaarrekeningen
 • Jaarlijks adviesgesprek om uw balans te bespreken en te analyseren, en u te helpen de cijfers beter te interpreteren
 • Ondersteuning bij uw persoonlijke fiscale aangifte

Uw boekhouding outsourcen

De boekhouding van uw onderneming correct bijhouden start bij een goed beheer van uw activiteit: weten wat u moet betalen, wat u nog moet innen, wat u verdiend of verloren hebt. Maar boekhouding  is ook een ingewikkelde materie die veel tijd vergt omdat zij op strikte en complexe regels berust.

Uw FIDUCIAL accountant verzorgt uw volledige boekhouding, waardoor u en uw eigen mensen kunnen  focussen op de kerntaken van uw activiteit. Door beroep te doen op FIDUCIAL, heeft u ook de garantie dat de strikte fiscale en boekhoudkundige regels en deadlines nageleefd worden.

Inhoud van de dienstverlening:

 • Advies bij de keuze van een boekhoudsysteem
 • Het voeren van de boekhouding op basis van boekhoudkundige stukken die u aanlevert (inspectie van de stukken bij overhandiging, inboeken van de stukken naargelang het boekhoudsysteem: bank- en kasverrichtingen, aan- en verkopen, diverse operaties, afpunten van klanten en leverancierssaldi, teruggave van de stukken na inboeking)
 • Beheersindicator voor uw onderneming: klanten en leveranciers, evaluatie van de winstmarge, kostprijsberekening,…

Uw fiscale aangiften

Uw FIDUCIAL accountant verzorgt de diverse fiscale aangiften voor u en dankzij zijn brede praktijkervaring, kennis van de fiscale regels en deskundig advies betaalt u het juiste bedrag aan belastingen. Voor leken houdt de fiscaliteit talrijke moeilijkheden in, die evenzoveel valstrikken zijn! De wetgeving wordt jaar na jaar complexer, de regels kunnen meerdere keren per jaar gewijzigd worden, de modaliteiten en deadlines verschillen al naargelang de aangifte… Bij oncorrecte aangifte loopt de onderneming het risico een bijkomende aanslag te moeten betalen, en zij heeft zeker geen belang bij té veel belasting betalen.

Op basis van uw situatie, zorgen wij voor volgende aangiften:

 • BTW
 • Vennootschapsbelasting
 • Personenbelasting

Opstellen van uw balans

Uw FIDUCIAL accountant maakt uw balans en uw jaarlijkse vennootschapsbelastingaangifte op, waarbij hij u met deskundigheid adviseert om uw bedrijfsbeheer te optimaliseren.

Het opstellen van de jaarrekening en balans beantwoordt weliswaar wettelijke verplichtingen maar is ook absoluut nuttig om uw onderneming goed te beheren. Deze documenten geven een globaal en relevant beeld van de financiële situatie van uw onderneming en zijn derhalve onmisbare beleidsinstrumenten.

Inhoud van de dienstverlening:

 • Nazien van uw rekeningen en correctie van anomalieën
 • Onderzoek naar het nauwkeurig voeren van de boekhouding
 • Opstellen van de jaarrekening in reglementair formaat
 • Analyse van de marges en van de rendabiliteit
 • Analyse van uw resultatenrekening en commentaar hierop
 • Voorstel van een actieplan voor het volgende boekjaar

Uw FIDUCIAL accountant stelt u elk jaar voor, uw balans samen te bespreken en te analyseren om u te helpen de cijfers en uw resultaten beter te interpreteren. Onze formules “Sereniteit”, “Rendabiliteit” of “Performance” houden een uitgebreide analysesessie in om uw komend boekjaar nog beter voor te bereiden.

Ontdek onze andere formules

Formule "Sereniteit"

Een zekere oplossing om steeds te weten waar u staat en uw activiteit in vertrouwen te kunnen uitoefenen

Formule "Rendabiliteit"

Een volledig pakket om uw situatie te allen tijde te kennen en uw resultaten te verbeteren

Formule "Performance"

Een alles omvattende oplossing voor een professioneel beheer van uw onderneming